اعترافات!

استاندارد

اعتراف می کنم
پیش تر
از طلوع چشمهای تو
شعر ناب را نمی شناختم

پیش تر
از تهاجم نگاه تو
رنگ التهاب و
موج اضطراب را نمی شناختم

و پیش از این لبالب از لبت شدن
شعلهّ شراب و
طعم آفتاب را نمی شناختم

اعتراف می کنم
پیش تر
اگرچه بارها
عشق را سروده ام
این سوال بی جواب را نمی شناختم

اعتراف می کنم…
تو نیز اعتراف کن!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *