چکامه راز

استاندارد
عیارهّ ذوفنون مردافکن
باغی به حصار تنگ پیراهن
در پیش نگاه گرم و گویایش
مفهوم تمام واژه ها الکن

دل بستن او اگرچه گاه آسان
سخت است بر او همیشه دل کندن

او نرم تر از حریر و فهم او
برّنده تر از صلابت آهن

می بوید از هزارها فرسنگ
می جوید از میان صدها تن

معصوم تر از فرشته ، اما گاه
شیطان تر، از هزار اهریمن !

وقتی که به او دروغ می گویی
پی برده به یک کرشمه معمولا !

 

 

در دیدهّ پاک او نمی ارزند
نامردم ِ برزنی به یک ارزن

این راز شگفت عالم ماده
در پرده نهان ز چشم ما و من

سرکش تر از غریزه ای وحشی ست
احساسات زنانهّ یک زن !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *