پرسه در عرصه کلمات منتشر شد

استاندارد
 پرسه درعرصهَ کلمات

پرسه در عرصه کلماتانتشارات سخن

چاپ اول ۱۳۸۷

۲۲۴ صفحه / ۳۹۰۰ تومان

مرکز پخش :

خیابان انقلاب . رو به روی دانشگاه تهران .شماره ۱۳۵۸ تلفن : ۶۶۴۶۵۹۷۰ 

پرسه در عرصه کلمات ، پنجاه و پنج مقاله و یادداشت کوتاه و بلند را در بردارد. این کتاب حاصل برخی جستجوها و  سرک کشیدنهای نویسنده در عرصه گسترده ادبیات است. این جستجوها گاه عمقی و گاه بی آنکه به سطح بگراید ، هماهنگ با روح این روزگار شتابزده است. پاره ای از مباحث مطرح شده بحث انگیزند و بخشهایی نیز ممکن است روشن به نظر برسند.

نویسنده در نگارش بخشهای مختلف کتاب کوشیده است از نثر فاضلانه متداول در مقالات تحقیقی دوری گزیند و در عین رعایت ایجاز به زبانی ساده و روشن برای علاقه مندان به ادبیات در همه سطوح دست یابد. مباحث متنوعی از دیروز و امروز ادبیات فارسی و کلیات ادبی را در این کتاب می توان یافت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *