با سه کتاب در نمایشگاه کتاب

استاندارد
پارسای پارسیپارسای پارسی
(سلمان فارسی به روایت متون فارسی)
غرفه انتشارات علمی و فرهنگی
۴۰۰ صفحه
۶۵۰۰ تومان 

 

 

 


پرسه در عرصه کلماتپرسه در عرصه کلمات
(پنجاه و پنج مقاله و یادداشت در زمینه ادبیات)
غرفه انتشارات سخن
۲۲۴ صفحه
۳۹۰۰ تومان

 

 

 

 

 


هنوز اول عشق استهنوز اول عشق است
مجموعه شعر (چاپ دوم)
غرفه انتشارات تکا
۱۷۱ صفحه
۱۷۵۰ تومان 

 

 


ضمنا کتاب تاریخ و تطور علوم بلاغت در غرفه انتشارات سمت در دسترس است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *