تنور انتخابات !!

استاندارد
دوباره گشت فصل التهابات
که مردم زجر بینند و مکافات
ز هر سو می رسد صدها پیامک
پر از اخبار کذب و اتهامات

بیا از پشت پرده ، کارگردان !
به این بازیگران لطفا بده کات !

و گرنه مردم از این وضع قاطی
حسابی می زنند این روزها قاط !

خدا داند که چه نانی برآید
سرانجام از تنور انتخابات

خدایا حفظ کن این ملک و ملت
به لطف خویش از هرگونه آفات !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *