ترجمه سروده هایی از ادونیس 1

استاندارد

روشن ، اما پیچیده!

آدونیستنهایی باغی است
با یک درخت!

***

شگفتا باغ خاطر من
با گونه گون درخت
بی هیچ میوه ای!

***

باد  نامه هایش را امضا نمی کند!

***

قاعده همان استثناهای مکرر است!

***

دیگر گذشته است که خودت باشی
و خود را بشناسی
تو کودکیت را از دست داده ای!

***

تو شعر را  دوست نداری
مرگ زیبایی نخواهی داشت!

***

خورشید با پرتو تکراریش
همیشه تازه است!

***

شب چشمانش را می بندد
تا بتواند نگاه کند!

***

سایهّ گل
گلی است پژمرده!

***

امروز همهّ واژه ها در زبان عربی
نابینایند
مگر یک واژه: الله!

*از دفتر احتفاء بالاشیاء الواضحة الغامضة

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *