متن مقاله «نقد و تکمله ای بر کتاب جام عروس خاوری»

استاندارد

مقاله نقد و تکمله ای بر جام عروس خاوری در شماره اسفند 1392 مجله کتاب ماه ادبیات (شماره 197) منتشر شده است.

این مقاله نقد و تکمله ای است به قلم من بر کتاب یکی از خاقانی شناسان ارجمند معاصر یعنی خانم دکتر معصومه معدن کن.

متن مقاله را در این لینک می توانید ملاحظه بفرمایید.

کتاب ماه ادبیات ۸۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *