غرور و نیاز

استاندارد

 

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه
رند از ره نیاز به دارالسلام رفت

در این بیت حافظ غرور زاهد با نیاز رند در برابر یکدیگر قرار گرفته اند. نکتۀ ظریف این است که در بیت برای زاهد کلمۀ “راه” و برای رند واژۀ “ره” -کوتاه شدۀ راه- به کار رفته است و این می تواند اشاره ای ظریف باشد به اینکه راه رند برای رسیدن به سلامت بلکه دارالسلام که قرارگاه سلامت و نجات است بسی کوتاه تر است از راه زاهد مغرور که هرگز به مقصد نمی رسد!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *